سفارش تبلیغ
صبا ویژن


نغمه کوثر


وقتی پیکر مطهر شهید عبدالمهدی مغفور را آوردند حال مساعدی نداشتم. نشسته بودم و گریه می کردم که ناگهان صدایی شنیدم که می گفت: شهید قرآن می خواند!! یکی از روحانیون محل هم که آنجا بالای سر جنازه بود قسم خورد که او هم تلاوت قرآن شهید را شنیده است.

با خود گفتم : خدایا این چه شهیدی است و نزد تو چه قرب و مقامی دارد که این کرامت را به او عنای