سفارش تبلیغ
صبا ویژن


یکی از دوستان برای من تعریف می کرد:

از یکی از کسانی که سالها در قبرستان شهید آباد دزفول مسئولیت دفن اموات و شهدا را عهده دار بود،

پرسیدم: آیا در این مدت طولانی که به این کار اشتغال داری به مطلب غیرمنتظره ای هم برخورد کرده ای؟

پاسخ داد:

بله.

پرسیدم : چه حادثه ای را شاهد بوده ای؟

گفت : وقتی جنازه ی شهید علی یار خسروی را که هجده سال بیشتر نداشت و در عملیات والفجر 8 در تاریخ 22/11/64 در منطقه ی عملیاتی " فاو " به فیض شهادت رسیده بود را در قبر گذاشتم، تا پیکر را از بالا به من دادند که در لحد بخوابانم، احساس کردم و به چشم خودم دیدم از داخل قبر دو دست بیرون آمد و جسد را از دست من گرفت و نگذاشت که من به دست خودم شهید را در قبر بگذارم.

 

 

راوی : دکتر محمدرضا سنگری

دسته بندی : کرامات شهدا
هیئت تحریریه وصال شهدا ::: پنج شنبه 90 فروردین 25::: ساعت 9:18 صبح
صلوات نذر لاله های شهید :
صلوات