سفارش تبلیغ
صبا ویژن


یکی از دوستان برای من تعریف می کرد:

از یکی از کسانی که سالها در قبرستان شهید آباد دزفول مسئولیت دفن اموات و شهدا را عهده دار بود،

پرسیدم: آیا در این مدت طولانی که به این کار اشتغال داری به مطلب غیرمنتظره ای هم برخورد کرده ای؟

پاسخ داد:

بله.</