سفارش تبلیغ
صبا ویژن


یازهرا

ای شب

ای سیاه عالمگیر

که بر فراز آسمان با چادر ستاره نشانت خیره بر زمین سایه افکنده ای

بر من بخوان

این سرود تلخ جانسوز را

که چه شد که غم آکنده گشت بر