سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شهید محسن آقارضی : نهایت همه ما ، وداع گفتن این دار فانی است و چه بهتر که انسان بهترین مرگ را که شهادت در راه خداست انتخا