سفارش تبلیغ
صبا ویژن


هوالحق

کاشکی من هم دلی همچون شهیدان داشتم
تا که در صحـــــرای سینه  لاله ای  می کاشتم
کاشکی در  من  توان دل بریـــــــــدن بود  کاش