سفارش تبلیغ
صبا ویژن


 

جای خالی

آهسته می آید صدا: انگشترم آنجاست

این هم کمی از چفیه ام .... بال و پرم آنجاست!

آنجا که ترکش ری